Tietosuoja


Rockway Oy on sitoutunut 24.5.2016 voimaan tullen ja 25.5.2018 alkaen noudatettavan tietosuoja-asetuksen mukaisesti suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn.
Tietosuojaselosteessa kerromme asiakkaillemme yksityiskohtaisesti heidän tietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot voidakseen käyttää Rockwayn palveluita.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän itsensä antamiin, palveluidemme käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Rockway Oy (Y-tunnus 2076422-7)
Lemuntie 3-5
00510 Helsinki

MITÄ TIETOJA KÄYTTÄJISTÄMME VOIDAAN KERÄTÄ?

1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot:


2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

Palvelujen tilaushistoria


MIHIN TALLENNETTUJA TIETOJA KÄYTETÄÄN?


MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Kaikki käyttäjistämme kerätyt tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai luvattomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai muulta käsittelyltä.

Rockway Oy:n asiakastietoja säilytetään EU:n alueella sijaitsevilla alihankkijoiden ylläpitämillä servereillä. Tietoturva on erittäin korkealla tasolla, ja palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Pääsyä tallennettuihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyä valvotaan noudattaen hyviä tietosuojakäytäntöjä

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

Asiakastietoihin on pääsy vain Rockway Oy:n omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Käytämme tunnettuja ja luotettuja kumppaneita ja alihankkijoita, jolloin tietoa voidaan siirtää myös kolmannelle osapuolelle. Kumppanien ja alihankkijoiden kanssa on sopimuksissa huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Rockway Oy (Y-tunnus 2076422-7)
Lemuntie 3-5
00510 Helsinki

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan voidaksemme toteuttaa aiemmin tässä selosteessa määritellyt tietojen käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin, jos se on tarpeen muiden laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja toteuttamisen näyttämiseksi. Näitä velvollisuuksia ovat esimerkiksi kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevat vastuut.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Rockway Oy:n järjestelmistä, jolloin tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin:


MILLAISIA OIKEUKSIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON?

Käyttäjällä on oikeus:

Jos tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, on käyttäjällä oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Käyttäjä voi tehdä näitä oikeuksia koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa käyttäjän henkilöllisyyden. Jos emme voi kaikilta osin voi toteuttaa pyyntöä, ilmoitamme siitä käyttäjälle.

Jos käyttäjä huomaa käsittelyssä puutteita tai lainvastaisuuksia, on hänellä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

KUINKA KÄYTTÄJÄ SAA JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄÄN TALLENNETUT TIEDOT?

Käyttäjä voi pyytää järjestelmiimme tallennetut tiedot nähtäväksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen tuki@rockway.fi. Kerätyistä tiedoista löydät tarkempia tietoja ”Mitä tietoja käyttäjistämme voidaan kerätä?” -kappaleesta.

MITEN KÄYTTÄJÄ VOI VAIKUTTAA OMIEN TIETOJENSA KÄYTTÖÖN?

Rockway Oy on sitoutunut tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Käyttäjä voi itse päättää häneen kohdistetusta markkinoinnista ja tiedotuksesta. Käyttäjä voi myös ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä.

Käyttäjä voi koska tahansa pyytää tallennettujen tietojensa poistoa Rockway Oy:ltä. Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa, sillä lainsäädäntö voi vaatia pitämään osan käyttäjän tiedoista tallessa.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Rockway Oy voi käyttää tallennettuja tietoja kolmansien osapuolten kanssa esimerkiksi markkinoinnin ja maksunvälityksen tarpeisiin liittyen.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

KÄYTETÄÄNKÖ PALVELUN SIVUILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Rockway Oy käyttää palveluissaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeitä käytetään myös esimerkiksi käyttökokemuksen personointiin. Näin voimme tarjota paremmin käyttäjiämme kiinnostavaa sisältöä ja paremmin kohdennettua uutisointia ja markkinointia. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden hyväksyminen on pakollista.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Tarjoamiemme palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tietosuojaselostetta.